ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ (EU Bluecard) ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ  ಅಡಮಾನ ಸಾಧ್ಯವೇ? ನೀವು ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯ ಬೊಹುದೇ?

 

ಒಂದೇ ಉತ್ತರ: ಹೌದು!!!

 

ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಡ್ (EU Bluecard) ಅಡಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಡ್(EU Bluecard) ಅಡಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

 

- ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ ಮೂರು ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಥೆಗೆ ಜಮಾಆಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು.

 

- ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗವಿದೆ, ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ.

- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜರ್ಮನ್ ಬ್ಲೂಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜರ್ಮನ್ ವೀಸಾ ಇದ್ದಾರೆ

 

ಉನ್ನತ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ .

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬೆಲೆಯಿಂದ 100% ಅಡಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

100% ಬೆಲೆ ಎಂದರೆ ನೋಟಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ . (ಇದು ನೋಟರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಜರ್ಮನ್ ತೆರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು  ರಿಯಲ್​ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ.)

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಡ್ (EU Bluecard) ಅಡಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯ ಕನಸು  - ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಡ್ (EU Bluecard) ಅಡಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು..

 

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆದು, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬ್ಲೂ

 

ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ.  

 

 

ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು !

ಇಮೇಲ್: info@hillermann-finanz.de - ದೂರವಾಣಿ: 0152/53728220

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© 2015. Hillermann-Finanz. Alle Rechte vorbehalten.